منابع کارشناسی ارشد

شتاب کنید! مهمترین منابع ارشد

منابع مطالعاتی رشته علوم ارتباطات اجتماعی
نویسنده : مهدی - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٥
 
علوم ارتباطات اجتماعی print email
 

 

منابع مطالعاتی رشته علوم ارتباطات اجتماعی

زبان تخصصی

منابع پیشنهادی

1) کشاورز محمد حسین، ترجمه اسلامی سعید ، شکاری شیوا، جامعه شناسی. انتشارات سمت ‌ـ انتشارات فروزش.

2) مطالعه متون تخصصی علوم اجتماعی 1 (دانشگاه پیام نور) ترجمه سعید اسلامی ـ شیوا شکاری ، انتشارات فروزش.

3) مطالعه متون تخصصی علوم اجتماعی 2 (دانشگاه پیام نور) ترجمه سعید اسلامی ‌ـ شیوا شکاری، انتشارات فروزش.

4) مفاهیم واصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی (واژگان آخر کتاب جامعه شناسی گیدنز). ترجمه منوچهر صبوری. نشر نی.

5) مفاهیم و اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی (واژگان و اصطلاحات هورتن).

مبانی کلی ارتباطات جمعی

منابع پیشنهادی

1) وسایل ارتباط جمعی، تالیف دکتر معتمد نژاد، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

2) حقوق مطبوعات، تالیف دکتر کاظم معتمد نژاد، انتشارات مرکز تحقیقات رسانه ها

3) ارتباط شناسی؛ تالیف دکتر مهدی محسنیان راد، انتشارات سروش

4) جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، تالیف ژان کازنو، ترجمه دکتر باقر ساروخانی و دکتر منوچهر محسنی، انتشارات اطلاعات

5) جامعه شناسی ارتباطات، دکتر باقر ساروخانی _ انتشارات اطلاعات

6) مبانی ارتباط جمعی، تالیف دکتر سید محمد دادگران، انتشارات فیروزه

7) یک جهان، چند صدا، ویرایش شون مک براید، ترجمه ایرج پاد، انتشارات سروش

8) نظریه رسانه ها، تالیف فرد اینگلس، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما

9) ارتباطات اقناعی، تالیف اتولربینگر، ترجمه علی رستمی، انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما

10) تلویزیون در زندگی کودکان ما، تالیف شرام، لابل، پارکر، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما

11) نظریه های ارتباطات، تالیف ورنر سورین، ترجمه دکتر علیرضا دهقان ، دانشگاه تهران

12) کاربرد نظریه های ارتباطات ، تالیف سورین ویندال و همکاران، ترجمه دکتر علیرضا دهقان ، دانشگاه تهران

13) ژئوپلتیک اطلاعات ،تالیف آنتونی اسمیت، ترجمه فریدون شیرانی ، سروش

14) نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تالیف دکتر هرمز مهرداد، فاران

15) گذر از نوگرایی ، تالیف دکتر حمید مولانا ، ترجمه یونس شکرخواه

16) مطبوعات، تالیف پیر آلبر، ترجمه فضل الله جلوه، انتشارات انقلاب اسلامی

17) جریان بین المللی اطلاعات ، تالیف دکتر حمید مولانا، ترجمه یونس شکرخواه

18) اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی،تالیف دکتر کاظم معتمدنژاد، مرکز پژوهش های ارتباطات

19) جامعه اطلاعاتی،اندیشه های بنیادی، دیدگاههای انتقادی و چشم اندازهای جهانی، تالیف دکتر کاظم معتمدنژاد، مرکز پژوهش های ارتباطات

20) نظریه های جامعه اطلاعاتی، تالیف فرانک وبستر، ترجمه اسماعیل قدیمی، انتشارات قصیده سرا

21) درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، تالیف دنیس مک کوئیل، ترجمه دکتر پرویز اجلالی، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

22) نظریه های ارتباطات اجتماعی، تالیف افشین رزاقی، نشر پیکان

23) مقالات مربوط در فصلنامه رسانه ها

24) ایران در چهار کهکشان ارتباطی ، دکتر مهدی محسنیان راد

اصول روزنامه نگاری

منابع پیشنهادی

1) روزنامه نگاری با فصلی جدید در بازنگری معاصر، تالیف دکتر کاظم معتمد نژاد با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی، نشر سپهر

2) روزنامه نگاری نوین، تالیف:دکتر نعیم بدیعی و حسین قندی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

3) مقاله نویسی، تالیف حسین قندی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

4) شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، تالیف شادروان حسین عماد افشار، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

5) خبر، تالیف دکتر یونس شکرخواه، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

6) روش های مصاحبه خبری، تالیف دکتر مهدی محسنیان راد، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

7) مجموعه مقالات روزنامه نگاری حرفه ای، تالیف سید فرید قاسمی

8) شیوه های مصاحبه در مطبوعات، تالیف سوزان دان، ترجمه علی ایثاری کسمایی، انتشارات موسسه ایران

9) ویراستاری و مدیریت خبر، تالیف علی اکبر قاضی زاده، انتشارات موسسه ایران

10) گرافیک مطبوعاتی، تالیف کامران افشار مهاجر، انتشارات سمت

11) مقالات مربوط در فصلنامه رسانه ( مخصوصا ویژه نامه های آموزشی آن که 2 مجموعه می باشد و مجموعه دوم آن در مرداد ماه جاری منتشر شده است )

تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر

منابع پیشنهادی

1) تحولات روابط بین الملل، تالیف دکتر احمد نقیب زاده

2) ایران بین دو انقلاب، تالیف یرواند آبراهامیان

3) کتابهای تاریخ دبیرستان رشته علوم انسانی

4) مطبوعات سیاسی در عصر مشروطیت، تالیف دکتر حسین ذاکر، انتشارات دانشگاه تهران

5) تاریخ مطبوعات جهان، تالیف آلن پیر

6) تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، تالیف گوئل کوهن

7) تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، تالیف استاد سید محیط طباطبایی، انتشارات بعثت

8) اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تالیف دکتر حاتم قادری، انتشارات سمت

9) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران( دو جلد(، تالیف دکتر علیرضا ازغندی، انتشارات سمت

10) تاریخ روزنامه نگاری ایران(دوجلد)، تالیف سید فرید قاسمی ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

11) رویدادهای مطبوعاتی ایران، تالیف سید فرید قاسمی، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

12) از سید ضیاء تا بختیار، مسعود بهنود

13) قدرت های جهان مطبوعات، مارتین واکر

14) سیر ارتباطات اجتماعی در ایران، دکتر حمید مولانا

آمار و روش تحقیق

منابع پیشنهادی آمار

1) منصورفر، کریم، آمار در علوم اجتماعی، انتشارات دانشگاه تهران.

2) ساعی، علی، آمار در علوم اجتماعی.

3) چلبی، مسعود، جزوه‌ی آمار در علوم اجتماعی دانشگاه

منابع پیشنهادی روش تحقیق

1) رفیع پورفرامرز. کند و کاوها و پنداشته‌ها، نشر انتشار

2) ساروخانی باقر، روش‌‌های تحقیق در علوم اجتماعی جلد(1).

3) ببی، ارل، روش‌‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل جلد اول.

4) ریمون کیوی و لواک کامپنهود. روش‌‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه نیک گهر، نشر فرهنگ معاصر.

5) قاضی طباطبایی محمود، تکنیک‌‌های خاص تحقیق، انتشارات دانشگاه پیام نور.

6) مقالات رفیع پور فرامرز، در مورد روش و مشاهده و تحلیل محتوا در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.

7) منصورفر کریم، روش‌‌های آماری در علوم اجتماعی، انتشارات دانشگاه تهران.

8) سرمد زهره، بازرگان عباس ، حجازی الهه، روش‌‌‌های تحقیق در علوم رفتاری.

9) چلبی مسعود، جزوه آمار مقدماتی برای علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی.

10) دواس، پیمایش در علوم اجتماعی، ترجمه نایبی نشرنی (فصل‌های 1 تا 3 و 8 تا 11 مهم می‌باشد).

11) روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی چاوافرانکفورد و دیوید نچمیاس، ترجمه دکتر لاریجانی و رضا فاضلی. انتشارات سروش

منبع:http://www.sadaghat.org