منابع کارشناسی ارشد

شتاب کنید! مهمترین منابع ارشد

درصد بذیرش ارشد فیزیک
نویسنده : مهدی - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٩
 
د
 
رصد پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد

ردیف

نام رشته

 

حاضران جلسه

(نفر)

تعداد پذیرش

(نفر)

درصد پذیرش

میانگین نمره

 پذیرفته شدگان

میانگین معدل

 پذیرفته شدگان

1

مجموعه مهندسی برق(7گرایش)

13617

1584

63/11

31/36

95/14

2

مهندسی صنایع- مهندسی صنایع

3783

206

45/5

03/52

20/15

3

مهندسی صنایع(2گرایش)

7031

376

35/5

45/42

13/14

4

مهندسی عمران- نقشه برداری(4گرایش)

660

88

33/13

53/45

84/14

5

مجموعه مهندسی عمران(12گرایش)

16010

1532

57/9

80/47

37/14

6

مجموعهمهندسی مکانیک(7گرایش)

9762

1371

04/14

32/33

54/14

7

مجموعهمهندسی فناوری اطلاعات (6گرایش)     

6160

93

51/1

92/37

94/14

8

مجموعهمهندسی کامپیوتر(3گرایش)

8998

416

62/4

48/42

86/14

9

مهندسی مکاترونیک

961

25

60/2

98/29

52/13

10

مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون

1859

7

38/0

35/44

00/16

11

1-فیزیک 2-نانوفیزیک

6707

1035

43/15

43/17

38/14

12

فوتونیک

1365

52

81/3

80/18

52/14

13

علوم کامپیوتر

1233

38

08/3

74/31

53/14

14

مجموعه مدیریت(7گرایش)

21259

862

05/4

32/43

32/15

15

مجموعه مدیریت اجرایی(2گرایش)

9967

406

07/4

52/39

15/14