منابع مطالعاتی رشته علوم ارتباطات اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی print email  

 

منابع مطالعاتی رشته علوم ارتباطات اجتماعی

زبان تخصصی

منابع پیشنهادی

1) کشاورز محمد حسین، ترجمه اسلامی سعید ، شکاری شیوا، جامعه شناسی. انتشارات سمت ‌ـ انتشارات فروزش.

2) مطالعه متون تخصصی علوم اجتماعی 1 (دانشگاه پیام نور) ترجمه سعید اسلامی ـ شیوا شکاری ، انتشارات فروزش.

3) مطالعه متون تخصصی علوم اجتماعی 2 (دانشگاه پیام نور)ترجمه سعید اسلامی ‌ـ شیوا شکاری، انتشارات فروزش.

4) مفاهیم واصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی (واژگانآخر کتاب جامعه شناسی گیدنز). ترجمه منوچهر صبوری. نشر نی.

5) مفاهیم و اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی (واژگانو اصطلاحات هورتن).

مبانی کلی ارتباطات جمعی

منابع پیشنهادی

1) وسایل ارتباط جمعی، تالیف دکتر معتمد نژاد، انتشارات دانشگاه علامهطباطبایی

2) حقوق مطبوعات، تالیف دکتر کاظم معتمد نژاد، انتشارات مرکز تحقیقاترسانه ها

3) ارتباط شناسی؛ تالیف دکتر مهدی محسنیان راد، انتشارات سروش

4) جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، تالیف ژان کازنو، ترجمه دکتر باقر ساروخانی و دکترمنوچهر محسنی، انتشارات اطلاعات

5) جامعه شناسی ارتباطات، دکتر باقر ساروخانی _ انتشارات اطلاعات

6) مبانی ارتباط جمعی، تالیف دکتر سید محمد دادگران،انتشارات فیروزه

7) یک جهان، چند صدا، ویرایش شون مک براید، ترجمه ایرج پاد،انتشارات سروش

8) نظریه رسانه ها، تالیف فرد اینگلس، ترجمه محمود حقیقت کاشانی،انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما

9) ارتباطاتاقناعی، تالیف اتولربینگر، ترجمه علی رستمی، انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجشبرنامه ای صدا و سیما

10) تلویزیون در زندگی کودکان ما، تالیف شرام، لابل،پارکر، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ایصدا و سیما

11) نظریه های ارتباطات، تالیف ورنر سورین، ترجمه دکتر علیرضا دهقان، دانشگاه تهران

12) کاربرد نظریه های ارتباطات ، تالیف سورین ویندال وهمکاران، ترجمه دکتر علیرضا دهقان ، دانشگاه تهران

13) ژئوپلتیک اطلاعات ،تالیفآنتونی اسمیت، ترجمه فریدون شیرانی ، سروش

14) نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی،تالیف دکتر هرمز مهرداد، فاران

15) گذر از نوگرایی ، تالیف دکتر حمید مولانا ،ترجمه یونس شکرخواه

16) مطبوعات، تالیف پیر آلبر، ترجمه فضل الله جلوه،انتشارات انقلاب اسلامی

17) جریان بین المللی اطلاعات ، تالیف دکتر حمیدمولانا، ترجمه یونس شکرخواه

18) اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی،تالیفدکتر کاظم معتمدنژاد، مرکز پژوهش های ارتباطات

19) جامعه اطلاعاتی،اندیشه هایبنیادی، دیدگاههای انتقادی و چشم اندازهای جهانی، تالیف دکتر کاظم معتمدنژاد، مرکزپژوهش های ارتباطات

20) نظریه های جامعه اطلاعاتی، تالیف فرانک وبستر، ترجمهاسماعیل قدیمی، انتشارات قصیده سرا

21) درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، تالیفدنیس مک کوئیل، ترجمه دکتر پرویز اجلالی، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها

22) نظریه های ارتباطات اجتماعی، تالیف افشین رزاقی، نشر پیکان

23) مقالات مربوط در فصلنامه رسانه ها

24) ایران در چهار کهکشان ارتباطی ، دکتر مهدی محسنیان راد

اصول روزنامه نگاری

منابع پیشنهادی

1) روزنامه نگاری با فصلی جدید در بازنگری معاصر، تالیف دکتر کاظممعتمد نژاد با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی، نشر سپهر

2) روزنامه نگاری نوین،تالیف:دکتر نعیم بدیعی و حسین قندی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

3) مقالهنویسی، تالیف حسین قندی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

4) شیوه نگارش فارسیدر مطبوعات، تالیف شادروان حسین عماد افشار، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

5) خبر، تالیف دکتر یونس شکرخواه، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

6) روشهای مصاحبه خبری، تالیف دکتر مهدی محسنیان راد، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقاترسانه ها

7) مجموعه مقالات روزنامه نگاری حرفه ای، تالیف سید فرید قاسمی

8) شیوه های مصاحبه در مطبوعات، تالیف سوزان دان، ترجمه علی ایثاری کسمایی، انتشاراتموسسه ایران

9) ویراستاری و مدیریت خبر، تالیف علی اکبر قاضی زاده، انتشاراتموسسه ایران

10) گرافیک مطبوعاتی، تالیف کامران افشار مهاجر، انتشاراتسمت

11) مقالات مربوط در فصلنامه رسانه ( مخصوصا ویژه نامه های آموزشی آن که 2مجموعه می باشد و مجموعه دوم آن در مرداد ماه جاری منتشر شده است)

تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر

منابع پیشنهادی

1) تحولات روابط بین الملل، تالیف دکتر احمد نقیب زاده

2) ایران بین دو انقلاب، تالیف یرواند آبراهامیان

3) کتابهای تاریخ دبیرستان رشتهعلوم انسانی

4) مطبوعات سیاسی در عصر مشروطیت، تالیف دکتر حسین ذاکر، انتشاراتدانشگاه تهران

5) تاریخ مطبوعات جهان، تالیف آلن پیر

6) تاریخ سانسور درمطبوعات ایران، تالیف گوئل کوهن

7) تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، تالیف استادسید محیط طباطبایی، انتشارات بعثت

8) اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تالیف دکترحاتم قادری، انتشارات سمت

9) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران( دو جلد(،تالیف دکتر علیرضا ازغندی، انتشارات سمت

10) تاریخ روزنامه نگاری ایران(دوجلد)،تالیف سید فرید قاسمی ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

11) رویدادهایمطبوعاتی ایران، تالیف سید فرید قاسمی، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها

12) از سید ضیاء تا بختیار، مسعود بهنود

13) قدرت های جهان مطبوعات، مارتینواکر

14) سیر ارتباطات اجتماعی در ایران، دکتر حمید مولانا

آمار و روش تحقیق

منابع پیشنهادی آمار

1) منصورفر، کریم، آمار در علوم اجتماعی، انتشارات دانشگاه تهران.

2) ساعی، علی، آمار در علوم اجتماعی.

3) چلبی، مسعود، جزوه‌ی آمار در علوم اجتماعی دانشگاه

منابع پیشنهادی روش تحقیق

1) رفیع پورفرامرز. کند و کاوهاو پنداشته‌ها، نشرانتشار

2) ساروخانی باقر، روش‌‌های تحقیق در علوم اجتماعی جلد(1).

3) ببی،ارل،روش‌‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل جلد اول.

4) ریمون کیوی و لواک کامپنهود. روش‌‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه نیک گهر، نشر فرهنگ معاصر.

5) قاضی طباطبایی محمود، تکنیک‌‌های خاص تحقیق،انتشارات دانشگاه پیام نور.

6) مقالات رفیع پور فرامرز، در مورد روش و مشاهده و تحلیل محتوا در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.

7) منصورفر کریم،

/ 3 نظر / 95 بازدید
مریم

سلام، خسته نباشید لطفا منابع مهمتر کنکور کارشناسی ارشد روزنامه نگاری رو معرفی کنید... چون صد در صد از همه کتابا سوال نمیاد از شما خواهش میکنم جواب بدید و مارو راهنمایی کنید برای کنکور ارشد روزنامه نگاری کدوم منابع مهمتره؟ اگه زودتر جواب بدید واقعا ممنون میشم... با تشکر بسیار...

مریم

لطفا منابع مهمتر کنکور کارشناسی ارشد روزنامه نگاری رو معرفی کنید. از شما خواهش میکنم جواب بدید و مارو راهنمایی کنید اگه زودتر جواب بدید واقعا ممنون میشم.

اونوقت بخشین تو ولایت شما علوم اجتماعی همین سه تا رشته رو داره ؟ دو ساعت علافمون کردی با این اطلاعات معیوب و ناقصت